Thursday, March 30, 2006

Na rua / Na ulicy

Volta a Portugal / Rajd po Portugalii

Pastelaria Picasso

Uma bica por favor .... / Kawę poproszę ...


... e um pastel de carne / ... i pasztecik z mięsem

Gente da cidade IV / Mieszkańcy miasta IV

Os miseráveis / Nędznicy

Reflexos... / Refleksy…

Face a Face / Twarzą w twarz

Saturday, March 25, 2006

Jardim da Estrela / Ogród w Estrela [Gwieździe]

Refeição de graça. / Posiłek za darmo.

Patos e companhia. / Kaczki i towarzystwo.


Um intruso elegante. / Elegancki intruz.

As longas penas do pavão. / Długie pióra pawia.

Gente da cidade III / Mieszkańcy miasta III

Lisboa do lado de cá da janela. / Lizbona z tej strony okna.

Thursday, March 23, 2006

Lisboa: impressões nocturnas / Lizbona: impresje nocne

Um eléctrico solitário. / Samotny tramwaj.

Luzes nocturnas. / Nocne światła.

O Terreiro do Paço deserto. / Terreiro do Paço opustoszały.

Uma rua na solidão da noite. / Ulica w nocnej samotności.

Wednesday, March 22, 2006

Gente da cidade II / Mieszkańcy miasta II

Marquês de Pombal - Baixa-Chiado

Tuesday, March 21, 2006

Cinemateca

O Museu do Cinema. Lisboa / Muzeum Kina. Lizbona

Um projector do passado. / Projektor z przeszłości.

39 degraus rumo à 7.ª Arte. / 39 stopni w drodze do 10-ej Muzy.


Sala de leitura, com os olhos postos no ecrã. / Czytelnia, z oczami skierowanymi w ekran.


Praxinoscópio, uma peça para a história do cinema. /Praksinoskop, część historii kina.


Velhas glórias do cinema português. / Stara chwała kinematografii portugalskiej.

Gente da cidade I / Mieszkańcy miasta I

À espera de uma viagem sem regresso. / W oczekiwaniu na podróż bez powrotu.

Sunday, March 19, 2006

Porque hoje é domingo... / Ponieważ dzisiaj jest niedziela...

Reunião dominical. / Niedzielne spotkanie.


Fiat.


Futebol na Rua do Possolo. / Futbol na Ulicy Possolo.


Porta intransponível. /Drzwi nieprzechodnie.

Saturday, March 18, 2006

No Chiado / W Chiado

Notícias do dia / Wiadomości dnia

Friday, March 17, 2006

O poder da Arte / Siła sztuki

João Tabarra, Barraicades Improvisées / Barykady Zaimprowizowane , 2001José de Guimarães, Telefone / Telefon, 1968


José de Guimarães, Retrato de Família / Portret Rodziny, 1968


Juan Muñoz, Bending, 1989


Zulmiro de Carvalho, Escultura / Rzeźba, 1968


Anna Vieira, Sem Título/ Bez Tytułu, 1968

Prenúncio de uma Exposição / Zapowiedź pewnej wystawy

Wednesday, March 15, 2006

Com os olhos na janela / Z oczami w oknie

Todos os gatos têm mil vidas atrás do olhar. / Wszystkie koty mają tysiące żyć w ich oczach.

Tuesday, March 14, 2006

No barbeiro / U fryzjera

Salão Miguel: Vou cortar de cabelo / Salon Miguel: Idę obciąć włosy


Um cliente / Klient


O artista e a sua obra / Artysta i jego dzieło

Uns vão e outros vêm / Jedni wychodzą inni przychodzą


O tempo voa / Czas mija


Miguel e eu / Miguel i ja

Regresso ao passado / Powrót do przeszłości

PORTUGALIA to nasza Ziemia. Jest najpiękniejszą ze wszystkich ziem na świecie!

L l la la li la ona on oni one wysoki ołtarz wzrost Luzytan! Luztanka! Vivat Salazar! Vivat Salazar!*

Maria Niepokalana. Miesiąc Maj. Miesiąc lilii i róż. Miesiąc Maryjny.
Serce Maryi, daj nam twoją świętą miłość. Święta Maryja.

* António de Oliveira Salazar (1889-1970) - ditador português (1932-1968), representante do Movimento "Democrata" Cristão. Em 1933, fez aprovar a nova Constituição, fundando em Portugal o "Estado Novo". / António de Oliveira Salazar (1889-1970) - portugalski dyktator (1932-1968), reprezentował nurt chrześcijańskiej "demokracji". W 1933 wprowadził nową konstytucję, która przekształciła Portugalię w tzw. "Nowe Państwo".

Sunday, March 12, 2006

Um domingo de Verão antes da Primavera / Letnia sobota przed wiosną

23ºC em Lisboa. É Março! / 23ºC w Lizbonie. Jest Marzec!

Karol, Agnieszka, Zuzia e eu. Quatro polacos ao sol! / Karol, Agnieszka, Zuzia i ja. Czworo Polaków pod słońcem.

Fica longe, mas está cá. / Jest daleko, ale jest też tu.

O mar infinito. / Morze nieskończone.

Em contemplação. / W zamyśleniu

Estivemos aqui.