Tuesday, March 21, 2006

Gente da cidade I / Mieszkańcy miasta I

À espera de uma viagem sem regresso. / W oczekiwaniu na podróż bez powrotu.

1 Comments:

Anonymous pi said...

nie wysyłaj jeszcze takiej miłej pani na tamten świat... ;-(

2:34 PM  

Post a Comment

<< Home