Friday, March 10, 2006

People II

Gonçalo, Lisboa

Ele gosta de ler e muito mais. Ele não gosta de ser igual e muito menos.
Lubi czytać i wiele więcej. Nie lubi być podobny i dużo mniej

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

..a tutaj to mi sie komentarz podoba...

Janusz

10:00 AM  

Post a Comment

<< Home